Utvisa inte Talat Butt -- 26-03-2003 Offensive

Redare vill utnyttja Migrationsverket i arbetstvist

Stödkommittén för rättvisa på Birger Jarl (tidigare Baltic Star) har återupplivats för att förhindra en utvisning av den kashmiriske stewarden Talat Butt, som i flera år kämpat för rättvisa villkor för pakistanska och andra utomeuropeiska anställda på den tidigare Panamaregistrerade Ålandsbåten.

Stödkommittén vill förhindra att Rederi Allandia, som äger den nu svenskflaggade båten, försöker lösa en långvarig arbetstvist genom att utnyttja Migrationsverket som giljotin – helt enkelt genom att bara vägra att skicka in det arbetsintyg som verket anser krävs för ett förlängt arbetstillstånd.
– Våra krav är omedelbart arbetstillstånd och slut på alla trakasserier av Talat Butt, samt att hans fackförening SEKO Sjöfolk och förbundet ger honom allt fackligt och juridiskt stöd, säger Andreas Solders, en av stödkommitténs medlemmar.


Billig arbetskraft
Detta har hänt:
Talat Butt började arbeta på den då Panamaflaggade Ålandsbåten Baltic Star i november 1997. Tillsammans med 24 pakistanska kollegor utnyttjades han i strid med gällande svenska lagar och avtal som billig arbetskraft. Talat hade t ex 12 timmars arbetsdag sju dagar i veckan. Detta pågick i 21 månader utan en enda dags ledighet, för en lön som var under 7 000 kronor per månad.
Med Talat Butt i spetsen inledde en del av de utnyttjade pakistanierna en uppmärksammad strid, som också fick fackligt stöd av SEKO Sjöfolk. Resultatet blev en seger för lika lön åt det utomeuropeiska sjöfolket, som kostade rederiet cirka 5 000 000 kronor (se www.justiceatbalticstar.com).
I slutet av 2001 reste Talat Butt och hans arbetskamrater nya krav på bättre och likvärdiga arbetstider med svensk och finsk personal. Under falska, muntliga beskyllningar om att han skulle ha hotat kaptenen, tillkallade ledningen en dag i januari 2002 svensk invandrarpolis, som hämtade honom från båten, men åter släppte honom utan åtgärder efter två timmar.
När Talat Butt nästa dag återvände för att arbeta på båten stoppades han på ledningens begäran av polis från att gå ombord. Allt syftade utan tvekan till att förhindra Talat Butt från att få kontakt med sina arbetskamrater.
I samband med de nya ägarnas planer på att svenskflagga båten, utannonserade rederiet sedan utan förvarning 25 utomeuropéers jobb hos arbetsförmedlingen – trots att de i vissa fall varit fast anställda i årtionden. Det uppfattades som ett sätt att göra sig av med besvärliga anställda genom att använda EU-anpassade regler för utomeuropeisk arbetskraft (för svenska arbetstillstånd enligt regler för ”tillfällig arbetskraftsbrist” påstods det krävas att ingen europeisk personal kunde ta deras jobb).
Stödkommittén för rättvisa på Baltic Star bildades då för att stödja kampen för rättvisa jobb och mot utvisningen av rederiets ickeeuropéer – bland medlemmarna fanns både sjöfolk på båten och sympatisörer i land.

Inget intyg till Talat Butt
Efter denna kampanj beviljade Migrationsverket så småningom sammanlagt 18 månaders arbetstillstånd för alla berörda utom Talat Butt, som inte fått något arbetsintyg av Rederi Allandia. Kraven på likvärdiga arbetsscheman löstes däremot på ett fullgott sätt genom förhandlingar, sedan den låsta situationen i ett slag förbättrats efter valet av en ny ledning för SEKO:s fackklubb på båten.
Talat Butt avstängdes i januari 2002 från sin tjänst med full lön efter intermezzot vid polishämtningen – men har aldrig sagts upp eller fått någon skriftlig förklaring till sin avstängning.
I november 2002 fick Talat under ett möte mellan rederiet, honom själv och SEKO Sjöfolk ett muntligt erbjudande av rederiets VD om ett nytt jobb på en annan av rederiets båtar, ”M/S Harley-Davidson”.
– Erbjudandet drogs tillbaka efter en månad, troligen efter ett ingripande från rederiets ägare, säger Talat Butt.
Situationen förblev olöst till dess att Migrationsverket till sist den 28 februari 2003 avslog Talat Butts ansökan om arbetstillstånd – detta sedan rederiet undvikit att skicka in ett arbetsintyg.
Det är uppenbart att Rederi Allandia manövrerat för att bli av med Talat Butt och få Migrationsverkets hjälp att bli av med en ”besvärlig” person, som beslutsamt har drivit kampen för en grupp anställdas självklara rättvisekrav. Stödkommittén för rättvisa på Birger Jarl uppmanar nu rederiet att omedelbart lösa den uppkomna situationen, och räknar med ett självklart solidariskt stöd från fackförbundet SEKO.
Arne Johansson

PS. Stödkommittén hoppas också på en lösning av den nya kris som uppstått sedan rederiet varskott alla 37 fast anställda icke-européer om kommande uppsägningar, trots att man säger sig vilja ha dem kvar. Motivet sägs vara att arbetstillstånden enligt de märkliga reglerna inte skulle kunna förlängas ytterligare.
Stödkommittén delar fackklubbens förhoppning om en snabb lösning av denna fråga efter de överläggningar som den begärts med rederiet, Migrationsverket och länsarbetsnämnden i Stockholm. DS.

 

Joomla SEF URLs by Artio

Visitor

Articles View Hits
2470590